เปิดรับผู้เข้าร่วมกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้กิจกรรม Smart Start Company by GSB Startup

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ธนาคารออมสิน เปิดรับผู้เข้าร่วมกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการ" ภายใต้กิจกรรม Smart Start Company by GSB Startup เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจในการ เป็นผู้ประกอบการ หรือ Startup เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นนักธุรกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริง

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากกองทุน
- สนับสนุนเงินทุนสูงสุดถึง 300,000 บาท
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
- ผ่อนนาน 5 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1. เป็นนักศึกษาปัจจุบันในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือศิษย์เก่าที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาแล้วไม่เกิน 5 ปี (ทั้งนี้ต้องมีนักศึกษาปัจจุบันอยู่ในทีม อย่างน้อย 1 คน)
2. เริ่มทำธุรกิจหรือดำเนินการธุรกิจ
3. มีแผนธุรกิจ

เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฏาคม 2563

สมัครเข้าร่วมได้ที่ shorturl.at/eF025

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ 053-917011 (คุณเติ๊ด)
E-mail:  twisarakorn.tan@mfu.ac.th

  • 1038 ครั้ง