มฟล. จัด MOU ถ่ายทอดสิทธิ "สูตรตำรับเครื่องสำอางที่มีสารสกัดจากชาอัสสัมเป็นส่วนประกอบ"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง "สูตรตำรับเครื่องสำอางที่มีสารสกัดจากชาอัสสัมเป็นส่วนประกอบ" ระหว่าง มฟล. โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี และ ดร.อดิศร สุดดี ประธานบริหารบริษัท เกลิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วยสักขีพยาน ณ ห้องแม่สาย สำนักงานอธิการบดี อาคารวันชัย ศิริชนะ

จุดเด่นของผลงานคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดชาอัสสัม โดยใช้ส่วนที่เป็นใบชาบริเวณลำต้น ที่นิยมนำมาใช้ทำเป็นใบเมี่ยง แต่มีราคาที่ไม่สูง จึงพัฒนาเป็นสารสกัดเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและเกิดการใช้ประโยชน์มากขึ้น เมื่อผลิตออกสู่ท้องตลาดแล้วคาดว่าจะทำให้ชาของจังหวัดเชียงรายเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

  • 1367 ครั้ง
  • #MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม