มฟล.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 แบบออนไลน์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้กล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยได้ย้ำว่า ว่าที่บัณฑิตปีนี้มีความพิเศษ จบการศึกษาท่ามกลางแสโลก disruptive world แล้วยังมี covid-19 ที่มีส่วนทำให้ชีวิตของทุกคนเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง จากนั่งเรียนในห้องเรียน ต้องปรับเป็นแบบออนไลน์ สอบวัดผลเป็นออนไลน์ แม้แต่พิธีปัจฉิมนิเทศนี้ก็ตาม ที่ปกติจัดขึ้นในหอประชุมอยู่แบบพร้อมหน้า หากครั้งนี้ยังต้องจัดเป็นแบบออนไลน์ 
.
อย่างไรก็ตามขอให้มองเป็นบทเรียนที่ต้องก้าวผ่านให้ได้ ด้วยทักษะต่างๆ ที่มี ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงหรือการรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งหมดที่ผ่านมา ที่ได้เรียนรู้มาจากการเรียนการสอนที่ผ่านมา
.
อธิการบดี กล่าวต่อว่า ปัจจุบันโลกเปลี่ยนหมดทันที ทุกคนต้องปรับปรุงตัวเองและปรับแปลงตัวเอง สู่สิ่งที่เรียกว่า new normal หรือ ความปกติใหม่ แม้ว่าแปลกแต่ทุกคนต้องเปลี่ยน ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องใหม่ ต้องตามโลกให้ทัน ซึ่งเชื่อมั่นว่า บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกคนพร้อม
.
“new normal needs new skill ความหมายก็คือ มันเปลี่ยนแปลงใหม่ เราเองก็คงต้องเปลี่ยนแปลงตาม สิ่งสำคัญที่พึงมีเมื่อต้องก้าวสู่ โลกการงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน การปรับตัว หรือความฉลาดทางอารมณ์ก็ตาม เหล่านี้เป็นเหมือนกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะเดินหน้าสู่โลกกว้าง”
.
อย่างไรก็ตามอธิการบดียังได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องของตำแหน่งการงานหรือธุรกิจบางอย่างที่หายไป เป็นประเด็นท้าทายที่รออยู่ด้วยเช่นกัน
.
รศ.ดร.ชยาพร ยังได้พูดต่อถึง ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา ที่มีกิจกรรมหรือโครงการที่มีส่วนช่วยนักศึกษาได้ค้นพบสถานประกอบการ ที่แต่ละคนมีคุณสมบัติสอดความกลับความต้องการจ้างงานนั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลนี้มากกว่า 4,000 แห่ง และทุกปียังมีสถานประกอบการรายใหม่ๆเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 200-300 แห่ง แล้ว ทุกปีเราจะมีคนใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประมาณ 300 แห่ง โดยได้เป็นจัดกิจกรรม Job fair เพื่อให้นักศึกษาได้พบสถานประกอบการนี้เป็นประจำทุกปี
.
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างพัฒนาแอปพลิเคชั่น เป็นลักษณะ job hunting เพื่อช่วยนักศึกษาได้ค้นพบสถานประกอบการที่มีความต้องการสอดคล้องกัน คาดว่าจะใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพราวเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ 
.
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่จะมีการจ้างงานบัณฑิตราว 200 อัตรา เพื่อทำงานเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน อัตราเงินเดือนที่ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน
.
อธิการบดี กล่าวต่อว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโท จำนวน 18 หลักสูตร พร้อมสำหรับว่าที่บัณฑิตที่ต้องการศึกษาต่อในการศึกษาระดับสูงต่อไป หรือหลักสูตรระยะสั้นสำหรับต่อยอดในสาขาวิชาที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการหรือด้านกฎหมาย สามารถหาข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรและทุนการศึกษาได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
.
และในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมอธิการบดี ยังได้กล่าวกับว่าที่บัณฑิตรุ่นที่ 18 ว่า ทุกคนเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัย 
.
“อาจารย์ขอเป็นตัวแทนของทุกคนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ บอกว่าเราภูมิใจในบัณฑิตของเราที่สุด และปีนี้ถือว่าเป็นรุ่นพิเศษ แข็งแกร่ง สู้ได้ และต้องยืนหยัดสู้ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมสนับสนุน ไม่ว่าจะอยากหางานทำหรืออยากเรียนต่อ พร้อมรับเสมอ และโอกาสนี้ขอบุญญาบารมีของสมเด็จย่าฯ คุ้มครองให้ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ และที่สำคัญที่สุด ให้มีความเข้มแข็ง ต่อสู้กับทุกภาวการณ์ แม้โลกไม่เหมือนเดิมแต่อย่างไรก็ตาม พวกเราทุกคนเชื่อมั่นว่าบัณฑิตของเรา ช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว ยังสามารถช่วยสังคมได้ เป็นที่พึ่งของสังคมต่อไปได้” 

 

  • 1562 ครั้ง