ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. เชิญตัวแทนสำนักวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจหอพักเพื่อเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะเดินทางมารายงานตัวเข้าหอพัก 2-15 ก.ค. นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ฝ่ายหอพักนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมตรวจสอบความพร้อมหอพักนักศึกษา ก่อนเปิดเทอม 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยเชิญอาจารย์ตัวแทนจากทุกสำนักวิชา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบความพร้อมในด้านต่างๆ ของหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวอาคาร เครื่องใช้ในห้องพัก เครื่องใช้ส่วนกลาง วัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเตรียมต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนซึ่งจะต้องพักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยตลอด 1 ปีการศึกษา โดยนักศึกษาใหม่จะเดินทางมารายงานตัวเข้าหอพักระหว่างวันที่ 2-15 กรกฎาคม 2563 โดยจะต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จองวันเข้าหอพักล่วงหน้า เพื่อจัดระเบียบลดความหนาแน่นของผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย และผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งบุตรหลานจะต้องผ่านจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้นก่อนเข้ามาส่งบุตรหลานยังหอพักต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

     ปัจจุบัน มฟล. มีหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 18 หลัง ประกอบด้วยหอพักนักศึกษาชาย 3 หลัง คือ หอพักลำดวน 1 ลำดวน 2 ลำดวน 3 และมีหอพักนักศึกษาหญิงจำนวน 15 หลัง คือ ลำดวน 4 ลำดวน 5 ลำดวน 7 หอพักประเสิร์ฐฯ หอพักบุญทรงฯ หอพัก พล.ต.อ.เภาฯ หอพักสักทอง 1 สักทอง 2 สักทอง 3 รวมมี 1,585 ห้อง (5,901 เตียง) โดยจะรองรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนประมาณ 3,500 คน และส่วนที่เหลือจะเป็นนักศึกษารุ่นพี่

     ทั้งนี้ ก่อนเปิดเทอมทางมหาวิทยาลัย โดยส่วนพัฒนานักศึกษาร่วมกับส่วนอาคารสถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการทำความสะอาด ซ่อมแซม ปรับปรุง และตรวจสอบความเรียบร้อยในทุกด้าน เพื่อให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยได้อย่างสะดวกสบายตามความเหมาะสม และมีความปลอดภัย โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพักทุกหลังตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเจ้าหน้าที่หอพักและเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนานักศึกษา ที่จะร่วมกันดูแลนักศึกษา และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม ทั้งนักศึกษาที่พักอยู่หอพักภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 119 ครั้ง
ส่วนพัฒนานักศึกษา