มฟล. จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี และผู้บริหาร พนักงาน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ พิธีเริ่มในเวลา 15.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรนำไหว้พระและอาราธนาศีล  ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้นเป็นการบรรยายธรรมเรื่องอานิสงส์แห่งการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน จบแล้วพิธีกรนำกล่าวคำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ผู้บริหารถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์จาก 7 วัดโดยรอบมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งชุดหลอดไฟและปัจจัย พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 186 ครั้ง