ศูนย์บริการวิชาการรับมอบรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอทิลแอลกอฮอล์ จากตัวแทน บริษัทไทยเวฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอทิลแอลกอฮอล์ จาก บริษัทไทยเวฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
โดยบริษัทไทยเวฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอทิลแอลกอฮอล์ ให้กับศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชน เพื่อใช้ทำความสะอาดพื้นผิว ฆ่าเชื้อและป้องกันไวรัส COVID-19 ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และเครือข่ายโรงเรียภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXTED ต่อไป

ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 173 ครั้ง
ศูนย์บริการวิชาการ