CP ห่วงใยบุคลากรทางการศึกษามอบแอลกฮอล์เจลให้ มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้แทนอธิการบดีรับมอบแอลกฮอล์เจลจำนวน 600 ขวด จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณศิริวัฒญ์ เอกนิธิวรากรกุล รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ซีพี ออลล์ เป็นผู้แทนมอบ ณ อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คุณศิริวัฒญ์ เอกนิธิวรากรกุล กล่าวว่า บมจ. ซีพี ออลล์ ได้โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังตระหนักถึงบุคลากรทางการศึกษาทั้งคณาจารย์ นักศึกษา จึงขอมอบแอลกอฮอล์เจล 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 600 ขวดเพื่อใช้ประโยชน์แก่บุคลากรทางการศึกษาต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 162 ครั้ง