ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม TDT (Trademark Design & Trends) for Entrepreneur

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม TDT (Trademark Design & Trends) for Entrepreneur การอบรมเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทรนด์ของการออกแบบ

ร่วมกิจกรรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร Education Park (M square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 08.00-17.00 น.

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ

  • เครื่องหมายการค้าเพื่อความเข้มแข็งของธุรกิจ
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทรนด์ของการออกแบบ
  • ลุ้นรับฟรีการจดเครื่องหมายการค้า มูลค่า 1,000 บาท รวม 10 รางวัล และการออกแบบเครื่องหมายการค้าหรือบรรจุภัณฑ์ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563
สมัครได้ที่ https://bit.ly/3fwJ9k4

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คุณสมสุดา 0-5391-7011, 08-2391-9207

  • 975 ครั้ง