สวนพฤกษศาสตร์ฯ แจกกล้าไม้ยืนต้นเนื่องในวันทานหา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา จัดกิจกรรม "แจกกล้าไม้เนื่องในวันทานหาแม่ฟ้าหลวง" เนื่องในวันทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563 เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธาน "ปลูกป่า สร้างคน" ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยแจกกล้าไม้ยืนต้น 14 ชนิด (กัลปพฤกษ์ คำมอกหลวง งิ้ว จามจุรี ชัยพฤกษ์ ตะเคียนทอง ประดู่แดง พะยอม มะขาม มะค่าโมง ราชพฤกษ์ หางนกยูงฝรั่ง และเหลืองเชียงราย) แบ่งเป็น 1. ผู้ขอรับกล้าไม้จำนวน 315 คน 2. หน่วยงานภายนอก ขอรับจำนวน 4 หน่วยงาน รวมจำนวน 20,000 ต้น โดยดำเนินการแจกกล้าไม้ 2 ช่วงคือ ระหว่างวันที่ 16 - 17 และ 23 – 27 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรือนขยายพันธุ์พืช สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 881 ครั้ง
โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา