รับสมัครนักศึกษา มฟล. เพื่อขอรับทุนการศึกษา “เครือเจริญโภคภัณฑ์” 1 ก.ค.-31 ส.ค. 2563 นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

       ตามที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับ "ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563" โดยเป็นทุนต่อเนื่องตามหลักสูตร ทุนการศึกษาละ 30,000 บาท ให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความเป็นผู้นำ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษาตามสาขาวิชาที่กำหนดและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ มีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1) โทร. 053-916-186

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 421 ครั้ง