มฟล.ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ. นสพ. ดร.เทอด เทศประทีป ด้วยความอาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย นำผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.นสพ. ดร.เทอด เทศประทีป อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยความอาลัยท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและญาติมิตร ที่มาร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายอย่างเนืองแน่น ณ เมรุวัดเม็งรายมหาราช อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
.
รศ.นสพ ดร.เทอด  เทศประทีป ถึงแก่กรรม เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 22 เมษายน  2563 และพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะประโคม เวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ มีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เวลากลางคืน กำหนด 3 คืน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
.
การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เชิญพวงมาลาพระราชทาน ไปวางที่หน้าโกศศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563
.
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ โดยตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาวัดเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และวันเสารที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ  ณ เมรุวัดเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร 5 ไตร นำไปทอดที่โกศศพ แล้วพระราชทานเพลิง 
.
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ  รศ.นสพ ดร.เทอด  เทศประทีป
ted.tesprateep.com/ ;


  
  

 |   |  858 ครั้ง