มฟล.ร่วมน้อมรำลึกวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

           เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (21ต.ค.) รศ. ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จย่า ณ บริเวณลานต้นตุง โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นที่ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 691 ครั้ง