รับสมัครทีมนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563 หรือ Research To Market 2020 (R2M 2020)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

รับสมัครทีมนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563 หรือ Research To Market 2020 (R2M 2020)  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยมีส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ดำเนินโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่จำกัดระดับและชั้นปี
2. สมาชิกในทีม 3-5 คน
3. 1 ทีม ต้องประกอบด้วยสมาชิกที่แตกต่างกัน 2 สาขาวิชาขึ้นไป
4. ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม อย่างน้อย 1 คน

สิ่งที่จะได้รับ
- แนวคิดในการทำแผนธุรกิจ
- ลุ้นเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค
- ประกาศณียบัตรในการเข้าร่วมโครงการ
- ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

รับสมัครถึงวันที่ 4 กันยายน 2563
ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครได้ที่ https://forms.gle/AgvrSG3DTB9Zehar9

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พี่เค้ก 0-5391-7015
พี่แฮ๊ก 0-5391-6392

  • 1326 ครั้ง