มฟล.จัดกิจกรรมเยาวชนรวมใจต้านภัยสังคม ที่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมเยาวชนรวมใจต้านภัยสังคม : คืนคนดีให้ผู้ปกครอง (การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร) ให้กับกกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 รวมจำนวน 115 คน เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ที่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บริการวิชาการ 0-5391-7897 ต่อ 8052

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 175 ครั้ง