มฟล.จัดกิจกรรม ‘นายกสภาฯ พบประชาคม มฟล.’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม ‘นายกสภาฯ พบประชาคม มฟล.’ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบแนวนโยบายในการบริการจัดการและทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ที่หอประชุมสมเด็จย่า มีบุคลากร มฟล.สนใจเข้ารับฟังจำนวนมาก ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
.
โดยระบุว่าความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านคุณภาพที่เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากการจัดอันดับในหลายรายการที่ผ่านมา โดยได้ชี้ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยไปถึงจุดที่ว่านั้นได้ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือด้วยกำลังขับเคลื่อนของบุคลากร จากนั้นจึงได้บรรยายถึงบทบาทหน้าที่สภามหาวิทยาลัย ทั้งยังได้แจกแจงถึงองค์ประกอบและที่มาของสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้พนักงานได้เข้าใจโครงการการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
.
นายกสภามหาวิทยาลัย ยังได้บรรยายถึงสถานการณ์ของอุดมศึกษาในวันนี้ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายอยู่รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นกระแสมหาวิทยาลัยที่กำลังถูก Disrupt หรือการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องอยู่ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ การแข่งขันที่มากขึ้น ความจำกัดด้านงบประมาณ และนำไปสู่ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาตนเอง 
.
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของบุคลากรและนักศึกษาที่เป็นปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จหรือการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด คือ ความซึ่อสัตย์สามัคคี มีน้ำใจ และร่วมมือร่วมใจ พร้อมได้ทิ้งท้ายว่าให้มีความสามัคคี ร่วมใจ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เติบโตไปด้วยกัน

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 165 ครั้ง