มฟล. เปิด ‘M-Learning Space’ รองรับการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดพิธีเปิดพื้นที่ M-Learning Space ที่อาคารศูนย์บรรณสารฯ ชั้น 2 เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ ติวหนังสือ ทำงานกลุ่ม ทำการบ้าน ระดับความคิด รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ โดยในพิธีมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ดร.พรรณรวี พรหมนาท รองอธิการบดี กล่าวรายงาน ทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมพิธี
.
ทั้งนี้ M-Learning Space เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 2 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 460 ตารางเมตร ออกแบบโดยบริษัท สามสิบสามพลัส จำกัด และก่อสร้างโดยบริษัท บลูไลน์ จี.โอ. ซิสเต็ม จำกัด ในวงเงิน 3,775,000 บาท การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
.
พื้นที่ใช้สอย M-Learning Space ถูกออกแบบเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายในห้องได้จัดพื้นที่ใช้สอย โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ เช่น โซนกิจกรรมกลุ่ม ไอทีโซน เอกเขนกโซน โดยตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่หลากหลายรูปแบบ ที่เอื้อต่อการใช้งานและมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ตลอดจนมีสัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมทั่วพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่และเพิ่มความปลอดภัยด้วยประตูทางเข้าระบบ RFID และกล้องวงจรปิด
.
M-Learning Space เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตลอดจนวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการเวลา 08.00-22.00 น. และในช่วงสอบเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป การเข้าใช้บริการใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สแกนผ่านประตูทางเข้าใช้บริการทุกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โทร 0-5391-6315-6
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 1428 ครั้ง