มฟล. รับบริจาคโลหิลเนื่องใน 'วันมหิดล'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สภากาชาด จังหวัดเชียงราย รับบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. มียอดผู้ลงทะเบียนจำนวน 305 ราย ไม่สามารถบริจาคได้ 122 ราย สามารถบริจาคได้ 185 ราย แบ่งเป็นกรุ๊ป O 64 ราย กรุ๊ป A 41 ราย กรุ๊ป B 64 ราย และกรุ๊ป AB 14 ราย รวมจำนวนโลหิต 64,050 ซีซี

ชมประมวลภาพได้ที่: https://bit.ly/2FM6AIU 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 154 ครั้ง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์