ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

2. เอกสารประกวดราคา

3. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

4. ตารางเปรียบเทียบ

5. ราคากลาง

 |   |  962 ครั้ง