เปิดรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ตำแหน่ง
  • นักวิจัย
 • วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์ เช่น สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อาณาบริเวณศึกษา หรือสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จำนวน
  • 1 อัตรา

การสมัครสอบคัดเลือก

 1. สมัครด้วยตนเอง
  กรอกใบสมัคร โดยแนบหลักฐานตาม ข้อ 3 และยื่นใบสมัครที่
  ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  ตามวันเวลาทำการของมหาวิทยาลัย วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 08.00-16.00 น.
 2. สมัครทางไปรษณีย์
  สั่งพิมพ์ใบสมัครและกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน
  แล้วส่งมาที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง
  จังหวัดเชียงราย 57100 โดยวงเล็บมุมซอง สมัครงานตำแหน่งนักวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วัน/เดือน/ปี

การดำเนินการ

บัดนี้- 31 มกราคม 2564

 

ดำเนินการรับสมัคร
- ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครและจะติดต่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาสอบสัมภาษณ์
  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 4919 ครั้ง