มฟล. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

        โดยพิธีการ มีลำดับดังนี้ อธิการบดี ประธานในพิธี จุดประธีปที่สัตตภัณฑ์ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถวายความเคารพ จากนั้นพิธีกรอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้วอธิการบดีถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ จากนั้นอธิการบดีกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาประธานสงฆ์ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 100 ครั้ง