มฟล.จัดประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 6

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 6 โดยมี ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อจัดประชุมครูแนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลหลักสูตร และการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างครูแนะแนว บล็อกเกอร์การศึกษา และมหาวิทยาลัย พร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อแนะนำโครงการโควตาพิเศษในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับโรงเรียนที่มาร่วมงาน 
.
โดยเริ่มต้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช และในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่จังหวัดสงขลา ที่โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ โฮเทล อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อนจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุดรธานี บุรีรัมย์ กรุงเทพฯ จันทบุรี และนครสวรรค์ ในวันที่ 4 - 24 พฤศจิกายน 2563 ตามลำดับต่อไป
.

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานเป็นการฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย อย่างเข้มข้น อาทิ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายถึงภาพรวมของการเรียนการสอนของมหวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือ ระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบที่ 1-4 ตลอดจนรับฟังแนะนำหลักสูตรเด่นจากคณาจารย์จากสำนักวิชาต่างๆ โดยตรง 
 

  • 1480 ครั้ง