มฟล. ขอเชิญร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรี่คลับ จ.เชียงราย Shotgun Start เวลา 12.00 น. (ออกรอบเวลาเดียวกัน)  ชิงรางวัล รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายทวิช เตะนาวากุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายสันติ ภิรมย์ภักดี

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า มฟล. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและกิจกรรมสาธารณกุศล โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภทคือ ประเภททีม 4 คน ไม่จำกัดเพศ ค่าสมัคร 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และประเภทบุคคล แบ่งเป็น 3 ไฟลท์ ไฟลท์ เอ บี และซี โดยค่าสมัครจะรวมค่าแค็ดดี้ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน

ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอรวรรณ ชัยเรืองฤทธิ์ โทรศัพท์ 0-5391-6157 อีเมล orawan.cha@mfu.ac.th

คุณพรพิมล ล้วนศรีติสกุล โทรศัพท์ 02-237-8115 อีเมล hitech@hitechindustrialgroup.com

หมดเขตส่งใบสมัครวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่: bit.ly/3jNCnb0

 

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 228 ครั้ง