มฟล.เตรียมเปิดตัวโครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 9 พ.ย.นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดให้โครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center) เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจรที่มีคุณภาพ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งมีกำหนดดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป พร้อมดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงได้เตรียมจัดงานเปิดตัวศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่ 08.30 น.เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 ตึก E-Park อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

โดยพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. โดยมี พ.ต.ท.หญิงบุญทิวา บุญยืน รักษาการหัวหน้าโครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรฯ กล่าวรายงาน และรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน ก่อนที่จะพบกับกิจกรรมด้านสุขภาพที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย อาทิ เสวนาเรื่อง ‘มหัศจรรย์แห่งการดูแลสุขภาพทุกช่วงวัยแบบบูรณาการและยั่งยืน’ มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณวรารักษ์ สู่โนนทอง ผู้เชี่ยวชาญโยคะบำบัด, คุณชลิดา เถาว์ชาลี ตันติภิภพ พิธีกรและเจ้าของรายการ Health Society ออกอากาศทางช่อง 13, ผศ.(พิเศษ) พญ.สุนิสา ไทยจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านชะลอวัย และคุณพัชรศรี เบญจมาศ พิธีกรและคอลัมนิสต์นิตยสาร 

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีบูธสุขภาพ ‘สุขภาพดีทุกช่วงวัย ห่างไกลโรค’ ชมการสาธิตและรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดุแลสุขภาพด้วยศาสตร์ต่างๆ พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพฟรี มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 4264 ครั้ง