รับสมัคร นักศึกษาทุนกรีนวิง จำนวน 2 ทุน ต่อเนื่องตลอดหลักสูตรการศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

       ตามที่ บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงรายหรือพะเยา โดยขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาบริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ทุน โดยสนับสนุนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพ รวม 90,000 บาท ต่อปีการศึกษา ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

     นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชัชนี ไชยวงค์ เจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนพัฒนานักศึกษา โทร. 053-916-187

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 523 ครั้ง