มฟล.ต้อนรับ ICRC หลังเข้าจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักวิชานิติศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ให้การต้อนรับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross –ICRC) นำโดย Mr. Christop Sutter, Head of Regional Delegation เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยในที่ประชุม Mr. Christop ได้แนะนำภารกิจของ ICRC ประเทศไทย รวมถึงจุดประสงค์หลักการมาเยือนเพื่อร่วมกับสำนักวิชานิติศาสตร์ในการจัดแข่งขันบทบาทสมมติและศาลจำลองกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 (Role Play and Moot Court (Thai Language 2020) ระหว่าง 13-15 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
.
ภายหลังจากการประชุม นอกจากหารือความเป็นไปได้ในการลงนามความร่วมมือกับสำนักนิติศาสตร์ในอนาคตแล้ว ผู้แทน ICRC ประเทศไทยได้ให้ความสนใจบทบาทด้านการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับแม่น้ำโขงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีความสนใจร่วมพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอนด้าน Cross Border ร่วมกันด้วย
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 106 ครั้ง