มฟล.ลงนามความร่วมมือกับสถานบันการศึกษาด้านแพทย์แผนจีน พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ ด้านการแพทย์บูรณาการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  พร้อมด้วย ดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ  คณบดีสำนักวิชาแพทย์บูรณาการ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างสำนักวิชาแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ College of Chinese Medicine, China Medical University, Taiwan เพื่อการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ (MOOC) ร่วมกันในสาขาวิชา Aromatherapy Massage และกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ  ต่อไป โดยจะมีการเดินทางเยือนระหว่างกันเพื่อหารือการทำความร่วมมือด้านต่างๆ หลักจากสถานการณ์ COVID 19 กลับสู่สภาวะปกติ

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 223 ครั้ง