สนว.นิติศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาความรู้การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เรื่อง “การบริโภคอย่างยั่งยืน” 1-2 มี.ค. นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปและนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาความรู้การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เรื่อง “การบริโภคอย่างยั่งยืน” และการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ความท้าทายในการบริโภคอย่างยั่งยืนตามกรอบอาเซียน” ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรมรีสอร์ท มฟล.

ศ. ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ คณบดี สำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมความร่วมมือ ระหว่างสำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. กับ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้ MOU โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 วัน คือ วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. จะเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริโภคอย่างยั่งยืน และวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 -11.30 น. กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ความท้าทายในการบริโภคอย่างยั่งยืนตามกรอบอาเซียน”โดยกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้แสดงความสามารถเท่านั้น

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา และนักศึกษาที่จะเข้าประกวดสุนทรพจน์ สามารถดาวน์โหลดกำหนดการ คุณสมบัติ และใบสมัคร(ด้านล่าง) และส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ) ภายในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 25560

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 460 ครั้ง