ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4 ตามสาขาวิชาดังนี้

 • สาขาอายุรศาสตร์
  • นายแพทย์ธนัท กัมทรทิพย์
  • นายแพทย์ชญานนท์ บุญธีระเลิศ
 • สาขาศัลยศาสตร์
  • นายแพทย์สันติมน ทองเกตุ
 • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • นายแพทย์กิตติพศ แสงทอง

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 382 ครั้ง