มฟล.เปิดตัวศูนย์สุขภาพครบวงจรฯ รับทั่วเหนือ-ลุ่มน้ำโขงประเดิมเชียงราย6พันคน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานเปิดตัวโครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 ตึก E-Park อาคาร M-Square มฟล จ.เชียงราย เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจรที่มีคุณภาพ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย ในเขต    จ.เชียงรายและภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย แพร่ พะเยา และน่าน) ซึ่งมีกำหนดดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป เริ่มจากกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานเปิดตัวศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 

            อธิการบดี มฟล. กล่าวในฐานะประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ MFU Wellness Center ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารอยู่ภายในศูนย์การแพทย์ มฟล.ใกล้อาคารรวมของ มฟล.พื้นที่ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย มีกำหนดก่อสร้างตั้งแต่ปี 2561-2563 นี้ โดยพิธีมีนายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 200 คน และทาง มฟล.ได้แจ้งถึงความเป็นมา ความคืบหน้า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดังกล่าวเพื่อให้สังคมได้รับทราบ

            รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่าตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง มฟล.ก็ได้มีการเปิดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน ฯลฯ ต่อมาก็มีการเปิดการเรียนการสอนการพยาบาล กายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์ชะลอวัย สาธารณสุข จนถึงการแพทย์แผนปัจจุบันโดยมีสำนักวิชาแพทยศาสตร์และสำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ ซึ่งด้วยความเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่อยู่ใกล้กัน ทำให้รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยกำลังมีการก่อสร้างโรงพยาบาล มฟล.ขนาด 400 เตียงด้วยงบประมาณราว 2,800 ล้านบาท และส่วนประกอบอื่นๆ อีกประมาณ 1,500 ล้านบาท รวมๆ แล้วจะใช้ประมาณ 4,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลทันตแพทย์ที่กำลังก่อสร้างอีกประมาณ 700 ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมเครื่องมือครุภัณฑ์อื่นๆ

           และด้วยประสบการณ์การเปิดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน พบว่าเป็นศาสตร์เพื่อการป้องกันรักษาโรคขณะที่การแพทย์แผนปัจจุบันมุ่งการรักษาเพื่อทำลายเชื้อโรคเป็นหลัก ดังนั้น มฟล.จึงได้ผสมผสานทั้ง 3 ศาสตร์เข้าด้วยกัน กระนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระต่อตัวเองเรื่องการดูแลรักษาเพราะจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานและใช้ชีวิตของตัวเอง และในภาพรวมยังส่งผลกระทบต่อการดูแลของรัฐ เช่น โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่พบว่าต้องการงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะผู้คนไปใช้บริการเมื่อเจ็บป่วยกันมากขึ้น เป็นต้น จนกลายเป็นปัญหาของประเทศและสังคมไปในที่สุด 

             "ศูนย์เราตั้งใจดูแลสุขภาพของคนภาคเหนือและชาวลุ่มแม่น้ำโขงหลายประเทศในเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดโรค ให้ร่างกายเข็มแข็งและดูดีโดยมีกิจกรรมต่างๆ แต่ถ้ายังเจ็บป่วยอยู่ก็สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลซึ่งอยู่ภายในศูนย์การแพทย์ มฟล.ดังกล่าวได้ต่อไป ทั้งนี้ในปี 2561 ที่เป็นปีแรกในการดำเนินการนี้เป็นปีแห่งโปรโมชั่นจึงเปิดให้บริการฟรีตลอดปีด้วย" รศ.ดร.วันชัย กล่าว

            ด้าน พ.ต.ท.หญิงบุญทิวา บุญยืน รักษาการหัวหน้าโครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรฯ กล่าวว่าศูนย์มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีตั้งแต่แรกเริ่มโดยมุ่งให้มีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องทุกช่วงวัย ให้บริการตรวจสุขภาพ จัดบริการฟื้นฟูสุขภาพ และจัดให้มีระบบการให้ความรู้ ซึ่งในปีแรกคือปี 2561 นี้จะเริ่มปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 4 ด้านคือจัดอบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพต่อประชาชนชาวเชียงรายจำนวน 6,000 คน จัดอบรมผู้นำชุมชนเพื่อให้เป็นผู้นำด้านการพัฒนาสุขภาพและจะประสานงานอย่างต่อเนื่อง จัดประเมินและตรวจสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการด้วย

             ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมด้านสุขภาพที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย อาทิ เสวนาเรื่อง ‘มหัศจรรย์แห่งการดูแลสุขภาพทุกช่วงวัยแบบบูรณาการและยั่งยืน’ มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณวรารักษ์ สู่โนนทอง ผู้เชี่ยวชาญโยคะบำบัด, คุณชลิดา เถาว์ชาลี ตันติภิภพ พิธีกรและเจ้าของรายการ Health Society ช่อง 13, ผศ.(พิเศษ) พญ.สุนิสา ไทยจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านชะลอวัย และคุณพัชรศรี เบญจมาศ พิธีกรและคอลัมนิสต์นิตยสาร ตลอดจนบูธสุขภาพ ‘สุขภาพดีทุกช่วงวัย ห่างไกลโรค’ ชมการสาธิตและรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดุแลสุขภาพด้วยศาสตร์ต่างๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับบริการตรวจสุขภาพฟรี 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 1991 ครั้ง