พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล. เชิญโหลดหนังสือฟรี ‘ตำนานเมืองเชียงราย (สิบสองปันนา) และประวัติหมู่บ้านมังราย ในสิบสองปันนา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล. เปิดให้โหลดหนังสือฟรี ‘ตำนานเมืองเชียงราย(สิบสองปันนา) และประวัติหมู่บ้านมังราย ในสิบสองปันนา โดยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ต่อยอดจากงานส่วนหนึ่งในงานปริวรรตเอกสารตามโครงการสำรวจและอนุรักษ์เอกสารโบราณล้านนาและลุ่มน้ำโขง ซึ่งเนื้อหาได้จากคณะทำงานที่ได้เดินทางไปสำรวจข้อมูลทางวัฒนธรรมที่บ้านมอง เขตปกครองตนเองชนชาติไทย เชียงรุ่ง (เมืองสอบสองปันนา) ประเทศจีน และได้พบกับปราชญ์ชาวบ้านที่อ่านเขียนอักษรไทลื้อได้ ซึ่งอักษดังกล่าวเป็นอักษรประเภทเดียวกับอักษรธรรมล้านนา 
.
เอกสารนี้เป็นอักษรที่พบที่บ้านมองหรือบ้านมังราย ซึ่งหมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามพระนามของพระญามังรายตามคำบอกเล่าของบ้านคืออ้ายแสง คำอ้าย ที่เล่าว่า บรรรพบุรุษของตนนั้นเป็นทหารจากเชียงแสนเมืองของพญามังรายส่งมาช่วยรบร่วมกับทหารจีน เมื่อชนะแล้วผู้นำทัพให้อยู่ที่สิบสองปันนาหรือที่หู่บ้านแห่งนี้ ตั้งชื่อหมู่บ้านมอง หรือบ้านมังราย ซึ่งเนื้อหาและรายละเอียดจะมีให้อ่านในหนังสื่อเล่มนี้เช่นกัน ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ qrgo.page.link/zdmrX หรือติดตามข่าวสาร Mekong Basin Civilization Museum ได้ที่ www.facebook.com/Mekong.Museum.MFU

 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 204 ครั้ง