สำนักงานให้คำปรึกษาฯ จัดกิจกรรม ศิลปะสร้างสุข ลดเครียดนักศึกษาช่วงก่อนสอบ

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

   สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม “ศิลปะสร้างสุข” เมื่อวันอังคารที่ 1 และวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยเป็นกิจกรรมทางด้านศิลปะ เพื่อผ่อนคลายจิตใจ ลดความเครียดของนักศึกษา ทั้งจากการเรียนและการเตรียมตัวสอบปลายภาค ในครั้งนี้เป็นการวาดภาพลงบนกระเป๋าผ้าในวันที่ 1  และระบายสีตกแต่งกล่องใส่ของในวันที่ 3 โดยทำเสร็จแล้วนักศึกษาสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกและนำไปใช้ได้  นอกจากนี้ทางสำนักงานยังมีกิจกรรมติวเสริมเพิ่มกำลังใจ โดยจัดติวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาตามคำเรียกร้องของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาค

    สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ได้ทางแฟนเพจเฟซบุ้ก “สนง.ให้คำปรึกษาฯ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.แม่ฟ้าหลวง” หรือโทรศัพท์ขอรับคำปรึกษาด้านต่างๆ ได้ที่ โทร. 053-916-666

  • 1034 ครั้ง
  • #สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา