สนว.นวัตกรรมสังคม ร่วมกับ ชมรมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยนาโกย่า เชิญร่วมสัมมนา “การปรับตัวและการฟื้นฟู หลัง 1 ปีของการระบาดของ COVID-19: โอกาสและความท้าทาย”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ ชมรมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยนาโกย่า สาขาประเทศไทย จะจัดสัมมนาประจำปีชมรมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยนาโกย่า สาขาประเทศไทย เรื่อง “การปรับตัวและการฟื้นฟู หลัง 1 ปีของการระบาดของ COVID-19: โอกาสและความท้าทาย” ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพฯ 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ พร้อมชมนิทรรศการเรื่อง “A Year after COVID-19: Impact, Adaptation and Recovery in the border area” โดย นักศึกษาจากสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังปาฐกถา เรื่อง “การปรับตัวและการฟื้นฟู หลัง 1 ปีของการระบาดของ COVID-19 :โอกาสและความท้าทาย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ่มสกุล อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยรัฐบาลทักษิณ

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “การปรับตัวและการฟื้นฟู หลัง ๑ ปีของการระบาดของ COVID-19: นานาทัศนะ” ผู้ร่วมเสวนา 1. ผศ. ดร. รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2. นพ. เอกชัย เพียรวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเสวนาโดย ดร. วรัญญา อัจฉริยะชาญวณิช

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มฟล. โทรศัพท์ 05391-6677

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 266 ครั้ง
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม