มฟล. ออกบูธแนะแนวศึกษาต่อให้แก่นักเรียน English Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดหมู่ข่าวสารเว็บหลัก

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกบูธแนะแนวหลักสูตรให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนโครงการ English Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ โดยมี อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ นำทีมแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้แก่ผู้สนใจ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn |