สนว.นวัตกรรมสังคม ร่วมกับ ชมรมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยนาโกย่าจัดสัมมนา “การปรับตัวและการฟื้นฟู หลัง 1 ปีของการระบาดของ COVID-19: โอกาสและความท้าทาย”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ ชมรมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยนาโกย่า สาขาประเทศไทย จัดสัมมนาประจำปีชมรมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยนาโกย่า สาขาประเทศไทย เรื่อง “การปรับตัวและการฟื้นฟู หลัง 1 ปีของการระบาดของ COVID-19: โอกาสและความท้าทาย” ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพฯ  อาคารปัญจภูมิ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและร่วมสัมมนา

ทั้งนี้มีการจัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “การปรับตัวและการฟื้นฟู หลัง 1 ปีของการระบาดของ COVID-19: นานาทัศนะ” โดย ผศ. ดร. รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนพ. เอกชัย เพียรวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเสวนาโดย ดร. วรัญญา อัจฉริยะชาญวณิช

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  วัชชวัลคุ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม ได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมรับฟังการเผยแพร่ผลงานในหัวข้อ การระบาดของ COVID-19  ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของสำนักวิชานวัตกรรมสังคม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 120 ครั้ง
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม