MFii อบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แนะสตาร์ทอัพวางแผนก่อนเริ่มธุรกิจ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมอบรม “เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square โดยมีนักศึกษา มฟล. และสถาบันใกล้เคียง รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คน โดยมี นางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้า MFii เป็นวิทยากร สำหรับเนื้อหาหลักของการอบรมครั้งนี้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นก่อนเริ่มต้นธุรกิจ การวางแผนการทำธุรกิจ และการแบ่งกลุ่มเวิร์คช็อปวางแผนธุรกิจ ทั้งนี้การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างความตระหนักของโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจใสถาบันอุดมศึกษา 

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 845 ครั้ง
MFii สำนักงานจัดการทรัพสินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม