สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา จัดกิจกรรมสร้างแรงบัลดาลใจ จากพี่..ถึงน้อง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

        สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมสร้างแรงบัลดาลใจ จากพี่..ถึงน้อง เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square โดยเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และให้ข้อคิดกับนักศึกษารุ่นน้อง มีวิทยากร 3 ท่านร่วมเสวนาคือ อาจารย์นวลจันทร์ แจ้งจิตร นักศึกษาเก่าจากสำนักวิชานิติศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. คุณนวพรรณ คงเมือง นักศึกษาเก่าจากสำนักวิชาการจัดการ ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และ คุณณฐกร จรูญโรจน์ นักศึกษาเก่าจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด มีนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

 |   |  สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา นักศึกษา  |  3303 ครั้ง