ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรม โครงการอังกฤษพิชิต TOEIC ปีที่ 7 (เรียนออนไลน์)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรม โครงการอังกฤษพิชิต TOEIC ปีที่ 7

  • อบรมเสริมความรู้ดานเทคนิคต่างๆของการทำข้อสอบ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • วันที่ 27, 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 6, 7, 13 มีนาคม 2564 (วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.)
  • เรียนออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live (กลุ่มเฟสบุ๊คส่วนตัว)
  • อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 กุมภาพันธ์  2564 หรือจนกว่าจะเต็ม ‼️‼️
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/2VU4kvyJNhZHxNUz8

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์: 053-917897 ต่อ 8035
อีเมล: academic.cas@mfu.ac.th

  • 935 ครั้ง