ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปร่วมอบรมหลักสูตร “Mario Biz Zone” ในหัวข้อ “รู้เท่าทันตลาด ยุค 4.0” (3 hrs.)

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

กิจกรรม Mario Biz Zone # 2 

หลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านธุรกิจ“ Mario Biz Zone” เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจหลักสูตร 10 หัวข้อรวม 30 ชั่วโมง 

✔️ ผ่านการอบรมครบ 10 หัวข้อรับใบอนุญาตจาก MFii และสิทธิพิเศษต่างๆ 
✔️ ฟรีไม่มี ค่าใช้จ่าย 

พบกับหัวข้อที่ 2“ รอบรู้ตลาดยุค 4.0” (3 ชม.)ในวันที่ 1 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ทางออนไลน์ด้วยโปรแกรมฝึกโดยมีคุณอภิโชคประเสริฐ Chief business development officer & Co Founder, AIRPORTELs 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทาง QR Code หรือลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK52mTixN_jOTqVE1-VyBdXLDlMn8AuQNqv22U9MLAv88TGw/ viewform
 

ติดต่อสอบถามได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร.
053-916391 (สุปรียา)

  • 855 ครั้ง