ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ "การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนานวัตกรรมวิจัยและจดสิทธิบัตร "

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนานวัตกรรมและจดสิทธิบัตร
ในวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านระบบ ZOOM Meeting

✔️ สร้างผลงานนวัตกรรมยังไง? ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์มากที่สุด
✔️ เริ่มต้นอย่างไร? ในการจดสิทธิบัตร
✔️ การสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา สำคัญอย่างไร?
✔️ Sharing การยกระดับผลงานวิจัยให้กลายเป็นปลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการของภาคเอกชน

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้แล้วตั้งแต่วันนี้  ผ่านการแสกน QR Code หรือคลิกลิ้งค์ shorturl.at/fsEJ0

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ 053-917014 

  • 2248 ครั้ง