ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยใหม่เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาผลงานนวัตกรรม" 

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยใหม่
เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาผลงานนวัตกรรม" 

วันที่ 29 มกราคม 64 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meting
โดยมีคุณชยธวัช อติแพทย์ ที่ปรึกษาอธิการบดีและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา

✔️ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญา
✔️ เป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
✔️ เป็นแนวทางในการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีงานวิจัย (TRL)

ลงทะเบียนผ่านการแสกน QR Code หรือคลิกลิ้งนี้  http://bit.ly/2XSjyL7 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 053-917014

  • 1480 ครั้ง