รับสมัครนักศึกษา/ศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการ Entrepreneurial Ecosystem Development รอบพิเศษ

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

เปิดรับสมัครรอบพิเศษ
โครงการ Entrepreneurial Ecosystem Development  รูปแบบออนไลน์

หลักสูตรอบรม 36 ชั่วโมง
✔️ กิจกรรม Program for Startup an Entrepreneur รอบเพิ่มเติม วันที่ 23 - 24 มกราคม 2564
✔️ กิจกรรม Program for Startup an Entrepreneur ครั้งที่ 2 วันที่ 29 - 31 มกราคม 2564
✔️ กิจกรรมคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564
✔️ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมให้คำปรึกษาแผนธุรกิจ ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2564

คุณสมบัติ
- นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไม่เกิน 10 ปี

ผ่านการคัดเลือก 9 ทีม จะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่ากว่า 100,000 บาท
- สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมที่ปรึกษาช่วยดูแลธุรกิจ
- สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนในการต่อยอดธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

สนใจสมัครได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvIINycF3l1eNryvgj0Gj7nsSKNSk7E2GT_J3gNDumdESMfQ/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 053-916390 (ขนิษฐา)  053-916391 (สกาวเดือน)  053-916393 (สุพัตรา)

  • 1011 ครั้ง