รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ ขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษาที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ  และเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดด้านล่าง โดยนำส่งเอกสารที่

  • ฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร D1 ชั้น 1 ห้อง 113   หรือ
  • ส่งทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา (สมัครทุนมฟล.64)
    เลขที่ 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 

โดยมีกำหนดการรับสมัคร 2 ครั้ง ดังนี้

  1. ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัสนักศึกษา 63 - 59) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564
  2. ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาใหม่รหัสนักศึกษา 64 และนักศึกษาทุกชั้นปี รับสมัครตั้งแต่ 7 มิถุนายน - 20 สิงหาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางศิริพร  ตันหนิม ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 053-916186, 053-916187
Facebook search : ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เอกสารดาวน์โหลด

  • 20738 ครั้ง