มฟล. MOU ร่วม ธ.ออมสิน ในโครงการ 'ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำโดย อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี และนางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ MFii และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ร่วมกับธนาคารออมสิน ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 14 สถาบัน โดยกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2560-2561 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สะพานควาย กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ธุรกิจที่เติบโตยั่งยืน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรของธนาคาร และนักศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1krQ_kZL0UuBj780dbrJK5yIchpiyXcWb/view 

ที่มา: MFii

| ผู้เขียนข่าว Pornpisut Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1006 ครั้ง
MFii สำนักงานจัดการทรัพสินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม