MFii เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีไอเดียดี ความคิดเด็ดเข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2018

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (มฟล.) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน  Startup Thailand League 2018  เพื่อแข่งขันชิงเงินรางวัลสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 50,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 17 ธันวาคม 2560

โดยในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จะมีการอธิบายและชี้แจงรูปแบบของการแข่งขันให้นักศึกษาได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ณ ห้อง MI 305 อาคาร Innovational Park ตึก M square เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ โทร. 0-53917009, 0-539-17013 facebook: MFii : Mae Fah Luang University

| ผู้เขียนข่าว Pornpisut Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1313 ครั้ง