โปรดเกล้าฯเเต่งตั้ง 'วันชัย ศิริชนะ' เป็น ศาสตราจารย์พิเศษ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมี ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 745 ครั้ง