ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง 'บทเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษจากประเทศเพื่อนบ้าน: จีน'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "บทเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษจากประเทศเพื่อนบ้าน: จีน" ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่  สำนักวิชานวัตกรรมสังคม อาคาร E1 ชั้น 4 ห้อง 416

09.00-12.00 น.        อภิปรายร่วม

                                1. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจีนสมัยใหม

                                 โดย อาจารย์สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                2. บทเรียนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศจีน

                                 โดย อ.ดร.ณัฐวุฒิ มีชัยโย และอ. Jian Gao  อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                                3. เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน: โอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจเชียงราย โดย คุณสงวน ซ้อนกลิ่นสกุล  รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisut Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1117 ครั้ง
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม