ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 ตามสาขาวิชาดังนี้

 • สาขาประสาทวิทยา
  • แพทย์หญิงรวิปรียา เหล่าศิริรัตน์
 • สาขาอายุรศาสตร์
  • นายแพทย์ฉัตรพล ผลวิชา
  • นายแพทย์คณิศร มีศรี
 • สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
  • แพทย์หญิงวนพร วุฒิอุตดม

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 413 ครั้ง