ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง (High pressure) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
| ผู้เขียนข่าว Tanaphol Suntornsuk | อ่านข่าวทั้งหมด 531 ครั้ง