ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โบทูลินั่ม ท็อกซินและการฉีดใต้ผิวขั้นสูง “Advance Botulinum Toxin and Intradermal Injection”

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา อบรมสัมมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

       ด้วย สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โบทูลินั่ม ท็อกซินและการฉีดใต้ผิวขั้นสูง “Advance Botulinum Toxin and Intradermal Injection” (Hands on) วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความสามารถในการฉีดโบท็อกซ์ (Botox) ได้อย่างถูกวิธี และปลอดภัย รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และเทคนิคการฉีดโบท็อกซ์ (Botox)นั้น

       ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่น ๆ ของรัฐเข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: academic.cas@mfu.ac.th

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8034  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

 เอกสารดาวน์โหลด

  • 5638 ครั้ง