สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 6 พร้อมก้าวสู่การศึกษาชั้นคลินิก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี มฟล. เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติ ทั้งนี้ มีนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 6 เข้าร่วมพิธีครบทั้ง 32 คน ก่อนที่ก้าวออกไปสู่การศึกษาวิชาชีพแพทย์ในชั้นคลินิก ซึ่งเสื้อกาวน์นั้นเป็นสัญลักษณ์ให้นักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในวิชาชีพแพทย์ จากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายคำอำลา ต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 550 ครั้ง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์